Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Farmacji

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
  Ocena: brak danych
 • Akademia Medyczna w Gdańsku
  Wydział Farmaceutyczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Medyczna w Warszawie
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
  Ocena: pozytywna
 • Collegim Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Wydział Farmaceutyczny
  Ocena: brak danych
 • Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny
  Ocena: pozytywna
 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Wydział Farmaceutyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Farmaceutyczny
  Ocena: brak danych

BADANIE KLINICZNE / Efekty uboczne leków na epilepsje

Maciej Wierzbicki
A.M. Pack „Bone health in young woman with epilepsy after one year of autiepileptic”
30.04.2008
U młodych kobiet, które przyjmowały popularny lek stosowany w przypadku epilepsji – fenytoina, przez rok, zauważono znaczną utratę tkanki kostnej w porównaniu do kobiet zażywających inne leki na epilepsję. Naukowcy przebadali stan tkanki kostnej 93 kobiet chorych na epilepsję w wieku od 18 do 40 lat, które stosowały fenytoinę, karbamazepinę lub lamotryginę.

Gęstość tkanki kostnej była mierzona w kręgosłupie i w stawie biodrowym na początku badań i rok później. Naukowcy wzięli również pod uwagę sposób odżywiania kobiet i aktywność fizyczną, jak również inne czynniki mające wpływ na zdrowie kości. Wyniki wskazały, że kobiety, kótre przyjmowały fenytoinę przez rok utraciły 2,6% gęstości tkanki kostnej w stawie biodrowym. Utraty gęstości nie zauważono u kobiet przyjmujących inne leki na epilepsję. Zanotowano brak utraty tkanki kostnej w kręgosłupie u wszystkich przebadanych kobiet. Taka znaczna utrata powoduje, że pojawiać się obawa dotycząca długofalowych efektów przyjmowania fenytoiny przez młode kobiety chore na epilepsję. Takie tempo utraty gęstości tkanki kostnej przy długotrwałym przyjmowaniu tego leku, powodowałoby u tych kobiet wzrost ryzyka złamań w okresie okołomenopauzalnym. Takie złamania w późniejszym wieku mogą być przyczyną wielu powikłań.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/