Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Anatomia Zobacz
Automatyka Zobacz
Biofarmacji Zobacz
Biofizyka Zobacz
Biologia i genetyka Zobacz
Biologia molekularna Zobacz
Biotechnologii farmaceutycznej Zobacz
Botanika Zobacz
Bromatologii Zobacz
Chemia analityczna Zobacz
Chemia fizyczna Zobacz
Chemia ogólna i nieorganiczona Zobacz
Chemia organiczna Zobacz
Chemii leków Zobacz
Ćwiczeń specjalistycznych i metodologii badań Zobacz
Ekonomiki i zarządzania w farmacji Zobacz
Etyki zawodowej Zobacz
Farmacji praktycznej w aptece Zobacz
Farmakognozji Zobacz
Farmakokinetyki Zobacz
Farmakologii i farmakodynamiki Zobacz
Farmakoterapii i informacji o lekach Zobacz
Fizjologia Zobacz
Higieny i epidemiologii Zobacz
Historia filozofii Zobacz
Historii farmacji Zobacz
Immunologia Zobacz
Kwalifikowana pierwsza pomoc Zobacz
Leków pochodzenia naturalnego Zobacz
Matematyka Zobacz
Mikrobiologia Zobacz
Patofizjologia Zobacz
Prawa farmaceutycznego Zobacz
Psychologia i socjologia Zobacz
Statystyka Zobacz
Syntezy i technologii środków leczniczych Zobacz
Technologii postaci leku Zobacz
Toksykologii Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/